Deutsch Grammatik

1.

derselbe, dieselbe, dasselbe – isti, ista, isto

sastavljeni su od određenog člana i selb- koje dobija nastavke pridjeva.

Wir wohnen im selben (in demselben) Haus. – Stanujemo u istoj kući.

2.

Poslije nachdenken – razmišljati, dolazi prijedlog über (+ akuzativ).

Worüber haben Sie so lange nachgedacht? – Über das Leben! – O čemu ste toliko (dugo) razmišljali? – O životu.

3.

Tagelange – danima

wochenlange – sedmicama

monatelang – mjesecima

jahrelang – godinama

Er hat wochenlang an diesem Projekt gearbeitet. – On je sedmicama radio na tom projektu.

4.

Imenice koje završavaju na -tum srednjeg su roda (s nekoliko izuzetaka).

das Ultimatum – ultimatum,

das Eigentum – vlasništvo

5.

Prilog daran (u govornom jeziku: dran) zamjenjuje dio rečenice koji uvodi prijedlog an.

Was ist Schlimmes an dieser Sache? – Šta je tu loše?

Was ist da Schlimmes dran?

6.

denken – misliti, na nepravilan način obrazuje imperfekt i particip prošli:

dachte, gedacht.

isto tako: bringen – donijeti,

brachte, gebracht.

Er dachte, ich wäre noch nicht zu Haus.- Mislio je da ja još nisam kod kuće.

7.

Razlika između schlieβlich i endlich.

Razlika je mala, ali postoji,

Endlich se više upotrebljava poslije izvijesnog čekanja.

Endlich bist du da. – Konačno si stigao (si tu.).

Schlieβlich više ukazuje na kraj neke radnje.

Schlieβlich ist er gegangen, ohne etwas zu sagen. – Najzad je otišao ništa ne rekavši.

8.

So tun, als ob.. – Praviti se da …

Veznik als ob zahtjeva konjunktiv jer uvodi neku nerealnu pretpostavku.

Er tut so, als ob er uns nicht kennen würde. – Pravi se da nas ne poznaje.

9.

Zapamtite da nikad nema nastavka -s na kraju naziva valute, kao što su Mark, Dollar itd.

10.

sich langweilen – dosađivati se,

lang je ovdje nerazdvojno.

Ich habe mich gelangweilt. – Dosađivao sam se.