Niveau B1-B2

B1 nivo je nivo samostalne upotrebe jezika. Ovaj nivo omogućuje da se razumiju glavni sadržaji kada se radi o poznatim sadržajema vezanim za porodicu, posao, školu, slobodno vrijeme i slično.…