1. RED RIJEČI U REČENICI

1. RED RIJEČI U REČENICI

l

                           1                                 2                       3
            Mein Name      ist                    Moser.
           Mein Koffer                                     ist                  noch  nicht da.
            Wir       sind                    müde.
            Ich       bin                     müde.
            Das                                ist               meine Freundin.
            Draußen                                ist                 mein Wagen.
            Mein Wagen                                ist                   draußen.
            Wo                                ist                  euer Gepäck?
             Wir                             fahren                      ins Hotel.

Ovi nam primjeri pokazuju da je samo jednoj vrsti riječi u njemačkoj rečenici mjesto čvrsto određeno: glagolu.

Glagolski oblik koji izražava određeno lice, određeni broj i vrijeme  uvijek stoji na drugom mjestu u izričnoj rečenici. I u upitnoj rečenici glagol stoji na drugom mjestu, ako ona počinje  upitnom riječi ( na primjer: wo?)

ll

     1 2 3
Sind Sie  Herr Babić
Ist das ihr Koffer?
Bist du müde
Seid ihr müde
Fahren wir nach Hause?

upitnim rečenicama koje ne počinju upitnom riječi glagol ( predikat) stoji na prvom mjestu , a odmah iza njega stoji subjekt rečenice.

NAPOMENA

Wie nett, daß du da bist.

Wie nett, daß Sie da sind.

Schön, daß ihr da seid.

 

Ove tri rečenice koje počinju veznikom daß (=da) zavisne su rečenice , pa za njih vrijedi pravilo  o redu riječi u zavisnim rečenicama: glagol koji se konjugira stoji u zavisnoj rečenici uvijek na kraju.