B2-nivo

Pravilo:

U izjavnoj rečenici glagol stoji na drugom mjestu, a onda TKML tj.( vrijeme, razlog, način, mjesto).T(emporal) – K(ausal) – M(odal) – L(okal) = T –K –M- L

Za napredne nivoe- Indirektna pitanja –

U indirektnom govoru predstavljena su kao zavisne ( podređene ) rečenice.

U slučaju pitanja bez upitne riječi koristi se veznik OB i izostavlja se znak pitanja.

Primjeri :

1. Dann wurde der berühmte Anatomieprofessor Kölliker gefragt, ob er erlaube, dass Röntgen mit den X- Strahlen fotografiere. – Onda (tada) je poznati profesor anatomije Kölliker bio pitan, da li bi dozvolio da se Röntgen fotografiše rentgenskim (iks) zracima.

2. Der Arzt fragt den Patienten, ob er die Schmerzen auch nachts habe, und ob er regelmäßig Tabletten einnehme. – Ljekar pita pacijenta, da li i noću ima bolove i da li redovno uzima tablete.

3. Er fragte mich weiter, ob ich vor dem Bildschirm sitzen müsse , und ob ich die Möglichkeit habe, meine Tätigkeit zu wechseln. – Dalje me pitao , moram li sjediti ispred ekrana i imam li mogućnost da promijenim posao.