3. ČLAN

ODREĐENI I NEODREĐENI ČLAN

NEODREĐENI ČLAN

Hier ist ein Tisch. Ovdje je  sto.

Das ist eine Tischlampe. Ovo  je stolna lampa.

Das ist ein HotelzimmerOvo je hotelska soba.

ODREĐENI ČLAN

Der Tisch ist von Tante Bertha. Sto je od tetke Berthe.

Die Tischlampe ist alt.   Stona lampa je stara.

Das Hotelzimmer ist für Herrn Babić. Hotelska soba je za gospodina Babića.

       1. Rekli smo da u njemačkom jeziku imenice stoje s članom.

Među iznimke spadaju :

-Mutter, Vater,Onkel, Tante ( kad o njima govore članovi obitelji);

-Herr, Frau,Fräulein + prezime: Herr Moser, Frau Moser.

2. Ako se imenica spominje po prvi put, uz nju stoji određeni član : Der Tisch ist von Tante Bertha.

 

Napomena:

U tekstu stoji odmah na početku: das Zimmer für Herrn Babić — jer se fradi već o određenoj već ranije  rezerviranoj sobi.

Određeni član–ovisno o rodu imenice glasi: der (muški ), die (ženski)  ili das  (srednji).

Neodređeni član; ein odgovara određenim članovima der ili das , a eine odgovara određenom članu die.

U većini se slučajeva rodovi imenica u njemačkom i bosanskom jeziku ne podudaraju.

PRIDJEV

a) kao dio predikata

der Tisch ist neu.

das Hotel ist nett.

die Lampe ist hübsch.

Kad stoji uz predikat (glagol) pridjev nema nastavka – oblik mu je uvijek jednak, bez obzira na rod imenica.

b) kao atribut

das ist ein neuer Tisch.

das ist ein nettes Hotel.

das ist eine hübsche Lampe.

Kada stoji kao atribut ispred imenice, pridjev se upotrebljava sa nastavcima koji se određuju prema rodu imenice.

              der Tisch

ein neuer Tisch

          das    Hotel

ein nettes Hotel

          die   Lampe       eine  hübsche  Lampe