A2/B1 (ukratko o nekim veznicima)

klara - A2/B1 (ukratko o nekim veznicima)
A2 / B1
 Ukratko o nekim veznicima.
Vremenske rečenice (ALS, WENN)
Vremenske rečenice koje ćemo vam ovdje opisati su one koje povezujemo sa veznicima “als” i “wenn”.
Odlučili smo se da vam ovde opišemo ukratko samo zavisne rečenice sa ova dva veznika (kasnije će biti više riječi o ostalim veznicima za vremenske rečenice).
ALS
Veznik ALS (kada) koristimo za vremensku radnju koja se samo jedanput desila u prošlosti.
Na primer: Als ich noch jung war, gab es keine Videogeräte. Als ich 5 Jahre alt war, habe ich meine Oma in Wien besucht.
Vrijeme u obje rečenice se ne menja.
WENN
Veznik WENN (kada) se koristi kada imamo vremensku radnju koja se ponavlja. Može da se ponavlja i u prošlosti. Na primer: Wenn der Wecker klingelt, stehe ich sofort auf.
Uzročne rečenice (WEIL)
Uzročne rečenice koriste veznik WEIL (jer) i naravno taj veznik zahteva da glagol ide skroz na kraj rečenice.
Na primjer: Er ist nicht in die Schule gekommen, weil er krank ist.
Kondicionalne rečenice (WENN, FALLS)
Kondicionalne rečenice se uglavnom koriste uz način Konjunktiv II i koriste veznike WENN, FALS (ako) mada mogu se koristiti i uz običan indikativ.
Na primer: Wenn ich das Stipendium bekomme, kaufe ich mir als Erstes ein Fahrrad. Konsekutivne rečenice (SO DASS..) Konsekutivne rečenice se malo kasnije obrađuju na kursu njemačkog jezika, ali svejedno ćemo vam  ovdje dati par primjera. One koriste veznik so..dass (tako .. da)
Na primer: Er fuhr so rücksichtlos durch die Pfütze, dass er alle Umstehenden bespritzte. (On je tako nesmotreno prošao kroz baru, da je isprskao sve koji su okolo stajali).
Koncesivne rečenice (OBWOHL)
Koncesivne rečenice se koriste relativno često, a njihov veznik je OBWOHL (mada, premda, iako).
Na primer: Obwohl wir uns schon seit zwanzig Jahren kennen, hast du mich noch niemals besucht.
Modalne rečenice (JE..DESTO..)
Modalne rečenice su specifična vrsta zavisnih rečenica i koriste veznik JE ..DESTO (što..to) koji u upotrebi koristi komparaciju.
Na primjer: Je schlechter die Wirtschaftslage ist, desto schneller steigen die Preise. (Što je lošije ekonomsko stanje, to brže skaču cijene)
Finalne rečenice (UM ZU..DAMIT)
Finalne rečenice koriste veznik “damit” ili “um…zu”. Pritom “damit” koristimo kada su subjekti u obje rečenice različiti a “um zu” kada su isti.
Primjeri: Damit der Arzt nichts merkte, versteckte der Kranke die Zigaretten. Er nahm eine Schlaftablette, um leichter einzuschlafen. Napominjemo da ovdje nismo izlistali sve veznike za ove vrste zavisnih rečenica i da će biti još tekstova na ovu temu.

By admin