DAS DEUTSCHE ALPHABET

Njemački jezik se sastoji od 26 znakova:

 

A, a (a)
B, b (be)
C, c (ce)
D, d (de)
E, e (e)
F, f (ef)
G, g (ge)
H, h (ha)
I, i (i)
J, j (jot)
K, k (ka)
L, l (el)
M, m (em)
N, n (en)
O, o (o)
P, p (pe)
Q, q (ku)
R, r (er)
S, s (es)  / β (es-cet)
T, t (te)
U, u (u)
V, v (fau)
W, w (ve)
X, x (iks)
Y, y (ipsilon)
Z, z (cet)

 

Osim tih znakova postoje i samoglasnici s prijedlogom: ä, ö, ü (preglašeno a, o, u) i suglasnici koji se označavaju grupom slova: ch , sch , tsch, ph  i th.