DATUM

 

Koji je danas (datum)?

Der wievielte ist heute?

ili

Danas je 6.5.2020.

Heute ist der 6.5.2020 (sechste fünfte zweitausendzwanzig)

Koji je danas datum?

Was für ein Datum haben wir heute?

Danas je 6.5.2020.

Heute haben wir den 6.5.2020 (sechsten fünften zweitausendzwanzig)

 

Vidimo da se datum izražava kao i kod nas, osim godine koja se drugačije izgovara i piše bez tačke.