jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj - Dekliniere die nachfolgenden Nomen!