GEBRAUCH DES ARTIKELS

UPOTREBA ČLANA

 

Određeni član

 

Određeni član označava bića ili predmete koji su nam poznata, na neki način određeni ili su već prije spomenuti.

Npr.

Der Sohn meiner Freundin ist klein.
Sin moje prijateljice je malen.

Das Haus, das du gekauft hast, ist groβ.
Kuća koju si kupio je velika.

Die Frau war sehr schön.
Ta žena je bila veoma lijepa.

 

Određeni član stoji uz:

  • pridjev u superlativu i redne brojeve.

Sie war die beste Lehrerin.
Ona je bila najbolja učiteljica.

Wer hat den ersten Preis gewonnen?
Ko je dobio prvu nagradu?

 

  • imena mora, rijeka, jezera, planina te zemalja muškog i ženskog roda i u množini.

der Atlantik,
Atlantik

die Alpen,
Alpe

der Rhein,
Rajina

die Türkei,
Turska

 

Neodređeni član

 

Neodređeni član označava bića ili predmete koji su nam nepoznati, neodređeni ili se spominju po prvi put.

Npr.

Plötzlich kam ein Mann.
Odjednom je došao neki čovjek.

Eine Mädchen saβ am Tisch.
Jedna djevojčica je sjedila za stalom.

 

Neodređeni član stoji:

  • ispred imenice koja označava vrstu kojoj pripada pojedini predmet:

Der Hund ist ein Haustier.
Pas je domaća životinja.

  • Ispred imenice u akuzativu kad je glagol haben predikat u rečenici:

Wir haben ein Problem.
Mi imamo jedan problem