Imenica: dijete

Imenica: dijete

Njemački: das Kind/die Kinder