Prezent – sadašnje vrijeme

SADAŠNJE VRIJEME – DAS PRÄSENS

jp 300x155 - Prezent – sadašnje vrijeme

Šta je prezent?

Prezent je vremenski oblik kojim iskazuješ i sadašnjost i budućnost, ali i daješ opšte izjave. Prezent je najčešće korišćeni vremenski oblik u njemačkom jeziku.

Pravilni glagoli u prezentu

Prezent se kod pravilnih glagola gradi, tako što se na glagolsku osnovu dodaju šest ličnih nastavaka. Glagolska osnova kod pravilnih glagola ostaje (skoro) uvijek nepromijenjena:

Lica Lični nastavci Primjer
Jednina 1. ich – e ich spiel-e
2. du – st du spiel-st
3. er/sie/es – t er/sie/es spiel-t
Množina 1. wir – en wir spiel-en
2. ihr – t iht spiel-t
3. sie / Vi – en sie / Sie spiel-en

*Glagolska osnova se  dobije  tako  da se  od infinitiva  (npr. spielen) oduzme  infinitivni  nastavak-en pa ostane osnova  spiel-.

*Glagolska je osnova  kod nekih  glagola nepravilna  i njih treba naučiti  napamet! Te  promjene  su uglavnom  samo u 2. i 3. licu jednine .

spielen    =     spiel    +     en

infinitiv = glagolska osnova + „-en/-e“

Oblik „spielen“ je infinitiv glagola, tj. osnovni oblik glagola. Infinitiv se sastoji od osnove glagola („spiel-„) i infinitivnog nastavka („-en/-e“). Kada se odbije infinitivni nastavak, dodaješ šest ličnih nastavaka „-e, -st, -t, -en, -t, -en“ i tako dobijaš glagol u prezentu. 

Prezent izražava / upotreba :

 • Ono što se  sada  događa:
 • Ono  što je  već prije  počelo i još uvijek traje:
 • Ono  što vrijedi zauvijek:
 • Za budući događaj:
Marija liest  ein Buch.  Ivan  lernt schon  3 Monate Deutsch. Ihr Name ist Eva.

Morgen gehen wir ins Kino.

Ich spiele  Fuβball.

Seit Mai wohne ich in Zagreb.

Wir  kommen aus Deutschland.

Ende  2017 fliege ich nach Amerika.

Pogledaj: Prezent sein, haben, mögen

Primjeri:
 • „Ich lerne Deutsch.“ (Ja učim nemački.)
 • „Du lernst Deutsch.“ (Ti učiš nemački.)
 • „Er/sie/es lernt Deutsch.“ (On/ona/ono uči nemački.)
 • „Wir lernen Deutsch.“ (Mi učimo nemački.)
 • „Ihr lernt Deutsch.“ (Vi učite nemački.)
 • „Sie lernen Deutsch.“ (Oni uče nemački.)

Vježba – br.1

Prilikom građenja prezenta pravilnih glagola postoje i neki izuzeci. Kod pojedinih pravilnih glagola koji se završavaju na "t", dodaješ između ličnog nastavka i glagolske osnove jedno "e" (npr. "wartest"). Koje se još promjene dešavaju između glagolske osnove i ličnog nastavka:
Izuzeci:

-e

Kada se glagol u infinitivu završava na „-eln“, u nastavku „-en“ otpada „-e“. Pored toga, u jednini „-e“ otpada sa „-l“ 

 • radeln – glagolska osnova: radel = ich radle, wir radeln ( ich radele, wir radelen)

+e

Kada se glagolska osnova završava na „-d / -t“ pre nastavka „-st“ i „-t“ se dodaje jedno „-e“. U suprotnom bi bilo poteškoća prilikom izgovora

 • arbeiten – glagolska osnova: arbeit = du arbeitest, er arbeitet, ihr arbeitet

-s

Kada se glagolska osnova završava na „-s“ / „-ß“ / „-x“ / „-z“ , u drugom licu jednine otpada „-s“

 • tanzen – glagolska osnova: tanz = du tanzt (du tanzst)

Pogledaj: Nepravilni glagoli u prezentu

Pogledaj: Tabelarni prikaz jakih i nepravilnih glagola – ovdje.

 
0 0 votes
Article Rating