Kakva je Sandra? (pridjevi koji označavaju osobine)

sandra ist - Kakva je Sandra? (pridjevi koji označavaju osobine)

sandra ist 215x300 - Kakva je Sandra? (pridjevi koji označavaju osobine)

… traurig- Sandra je tužna.

fleβig- Sandra je vrijedna.

klug- Sandra je pametna.

By admin