Kreuzworträtsel 12


1. zgrada
2. broj
3. suprug
4. roditelji
5. problem
6. miš
7. kći
8. sušilo za kosu
9. pakao
10. viza