Kreuzworträtsel 18


1. stijena
2. odjeća
3. srijeda
4. mirisati
5. muzika
6. sedmi
7. džep
8. večera
9. bol
10. dob