Kreuzworträtsel 2


1. dan
2. oko
3. glava
4. godina
5. soba
6. vrata
7. žena
8. lice
9. majka
10. noć