Kreuzworträtsel 6


1. škola
2. zrak
3. pod
4. kraj
5. porodica
6. govoriti
7. minuta
8. Bog
9. sedmica
10. zdravo