Množina imenica / Mehrheit der Substantive

Njemačke imenice tvore množinu na nekoliko načina:

 

  • imenica u množini ne dobija nikakav nastavak, ali može imati prijeglas:

            der Vater – otac

            die Väter – očevi

  • imenica u množini dobija nastavak -e, s prijeglasom ili bez njega:

             der Tag – dan                               der Platz – mjesto

             die Tage – dani                             die Plätze – mjesta

  • imenica u množini dobija nastavak -n ili -en:

             der Schmerz – bol

             die Schmerzen – bolovi

  • imenica u množini dobija nastavak -er, a svi samoglasnici koji se mogu preglasiti imaju prijeglas:

             das Kleid – haljina                                 das Dorf – selo

             die Kleider – haljine                               die Dörfer – sela

  • imenica u množini dobija nastavak -s (uglavnom strane riječi iz engleskog i francuskog jezika te riječi koje završavaju na samoglasnik):

              das Taxi              das Kino

              die Taxis             die Kinos