Negiranje pridjeva njemački jezik – građenje pridjeva

pri 297x300 - Negiranje pridjeva njemački jezik – građenje pridjeva

Postoji više načina kako možemo nešto da negiramo u njemačkom jeziku.

Pročitaj: Negacije u  njemačkom jeziku

U ovom tekstu se bavimo temom: negiranje pridjeva, sufiksom –los i prefiksom – un.

Pridjevi su vrsta riječi koja nas interesuje.

Da se podsjetimo:

Pridjevi su reči koje idu ispred imenice i opisuju imenicu.

  1. Sufiks – los

Važno: los u njemačkom može biti samostalna riječ,  i imenica i pridjev

Pročitaj: Njemački slovo B,b -nivo A1

Da se vratimo na temu – primjer:

konačan odgovor – konačan (krajnji) je ovdje pridjev, opisuje imenicu odgovor i znači kraj, nema više odgovora, dopisivanja i slično.

Ako hoćemo u našem jeziku da obrnemo situaciju pa da kažemo da nešto nije konačno, da nema kraja, mi ćemo dodati prefiks (ide ispred reči) bez + konačan (malo glasovnih promjena) i dobili smo pridjev:

beskonačan – bez kraja, konca.

Da bi razriješili istu sitaciju u njemačkom jeziku upotrijebićemo sufiks – los u značenju bez, nečega nema.

Važno:

Sufiks, znači ide na kraj riječi!

endlos – beskrajan, beskonačan

Kada želimo da kažemo da nečega nema, da nedostaje, bez te osobine – govorimo o pridjevima, u njemačkom jeziku dodajemo – los iza pridjeva.

Da zaključimo:

Na nivou A1 potrebno je da zapamtite sljedeće:

Ako iza nekog pridjeva vidimo na kraju riječi los znamo da nešto nedostaje, nečega nema.

Primjeri:

schmerzlos – bol + los = nema bola, bez bola , bezbolan

herzlos – srce + los = nema srca,  nemilosrdan ili kako mi kažemo bezdušan

erfolglos – uspjeh + los = nema uspjeha, bezuspešan

nutzlos – korist + los = nema koristi, beskoristan, uzaludan

bedeutungslos – značenje + los = bez značenja, beznačajan, neznatan

ja - Negiranje pridjeva njemački jezik – građenje pridjeva

  1. Prefiks – un

Sada govorimo o prefiksu, znači un – ide ispred pridjeva i ima funkciju negiranja, nema neke osobine:

unfreundlich, neljubazan = nicht freundlich

Evo još primjera:

brauchbar – upotrebljiv

unbrauchbar – neupotrebljiv, beskoristan

unbedacht – nepromišljen, neoprezan

undeutlich – nejasan

ungemain – neobičan

ungleich – nejednak

unruhig – nemiran

unsympathisch – nesimpatičan

unteilbar – nedjeljiv

unvorsichtig – neoprezan

Važno:

Ne moramo da učimo napamet značenje svih riječi, ovo je taj slučaj.

Važno je da razumijemo značenje i da zapamtimo neke principe i pravila koja nam pomažu u razumijevanju i učenju njemačkog jezika.