Niveau A1-A2

A1 je početni nivo učenja jezika. Na ovom nivou može se razumjeti i primijeniti svakodnevnI izrazI i jednostavne rečenice koje se odnose na dobro poznate teme, kao i riječi koje se odnose na lične podatke, porodicu, okolinu…

Komunikacija se može ostvariti pod uslovom sporog i jasnog izgovaranja. Može se postaviti i odgovoriti na pitanje samo ukoliko je dobro poznata tema, ako se ta tema svede na kratke i jasne rečenice i ako je sagovornik spreman da pomogne.

 

A2 je početni viši novo učenja jezika. Na ovom nivou može se razumjeti rečenice i često upotrebljene izraze, te da se učestvuje u razgovoru s izvornim govornicima jezika i da razumijemo o čemu govore. 

Kandidat može da čita kreće tekstove i da ih razumije, da komunicira o uobičajenim temam, koristeći uobičajne fraze kako bi opisao spostveno projeklo i obrazovanje, neposrednu okolinu, posao i slično.

Mogu se pisati jednostvan pisma, zatim poruke koje se odnose na njegovo nesporedno okruženje.

 

 

Niveau B1-B2

Niveau B1-B2

B1 nivo je nivo samostalne upotrebe jezika. Ovaj nivo omogućuje da se razumiju glavni sadržaji kada se radi o poznatim sadržajema vezanim […]