NJEMAČKA ABECEDA / DAS DEUTSCHE ALPHABET

NJEMAČKA ABECEDA / DAS DEUTSCHE ALPHABET

 

Njemačka abeceda se sastoji od 26 znakova:

 

1ž 300x262 - NJEMAČKA ABECEDA / DAS DEUTSCHE ALPHABET

 


Osim tih znakova postoje i samoglasnici s prijaglasom: ä, ö, ü (preglašeno a, o, u) i suglasnici koji se označavaju grupom slova: ch, sch, tsch, ph i th.