OSNOVA NJEMAČKOG JEZIK

OSNOVA NJEMAČKOG JEZIKA

 

 1. U njemačkom jeziku veliko početno slovo imaju ne samo lična imena nego sve imenice.

 2. ich – ja , ne izgovara se ni ih, iš nego između ta dva glasa.

 3. wie – kako, ie je dugačko i, pa se izgovara vi:

 4. Pridjev koji je odvojen od imenice,je  nepromjenjiv. (Adi ist klein.)

 5. Zeit – vrijeme, z se izgovara kao c.

 6. Njemački jezik ima tri roda: muško, ženski i srednji.

 7. Određeni članovi za muški der, za ženski die, za srednji das.

 8. Neodređeni član za muški rod je ein, za ženski eine, za srednji ein.

 9. Es je lična zamjenica srednjeg roda, Sie – Vi je lična zamjenica za izražavanje poštovanja.

 10. Dieser je pokazna zamjenica za muški rod, diese za ženski, a dieses za srednji rod. Dieser Platz. – Ovo mjesto.

 11. Hier – ovdje, dort – tamo

 12. ein wenig – malo,

 13. Wie geht’s? (Wie geht es?) – Kako si?

 14. Es geht gut – Dobro sam, gut – dobro

 15. Pitanje se uvijek obrazuje obrnutim ridom riječi. Prvo ide glagol: Gehst du? – Ideš li?

 16. Prva tri lica jednine sadašnjeg vremena su: ich gehe – ja idem, du gehst – ti ideš, er/sie/es geht – on/ona/ono ide.

 17. Entschuldigung – Izvinjenje, g na kraju riječi se izgovara kao k, b na kraju riječi se izgovara kao p, a d kao t. (sind – zint)

 18. Der Name – ime, mein Name – moje ime.

 19. Die Tochter – kćerka, meine Tochter – moja kćerka.

 20. Das Glas – čaša. mein Glas – moja čaša.

 21. das Haus – kuća, nach Haus – kući, Ich bin zu Hause – Ja sam kod kuće.

 22. heute – danas. heute abend – večeras

 23. Das Fernsehen – televizija, fernsehen – gledati televiziju.

 24. U množini se upotrebljava samo jedan određeni član, koji glasi die.

 25. Složene riječi, morate znati da se rod složene riječi određuje na osnovu roda druge riječi. npr. die Manteltasche – džep od mantila, der Mantel – mantil, die Tasche – džep.

 26. viel – mnogo, može biti prilog ili pridjev. Kad je pridjev, mijenja se: Ich habe viele Freunde – Imam mnogo prijatelja.

nastavit ćemo …