Pridjevi

 

pridjevi 1 300x249 - Pridjevi

Njemački pridjevi, u gramatikama a i na netu ćete pronaći nazive:

 • Adjektive
 • Eigenschaftswörter

Šta je potrebno da znamo o njemačkim pridjevima?

 1. Njemački pridjevi, kao i pridjevi u našem jeziku, detaljnije opisuju osobine i karakteristike imenica i imenskih/imeničkih riječi.

  klein, pridev – mali

  ein kleines Problem – mali problem

  Pridjevi se mogu koristiti na više načina u zavisnosti od toga kakvu funkciju imaju u rečenici

 • atributivna

Stoje ispred imenice i opisuju imenicu:

kalt, pridev – hladan

die kalte Suppe – hladna supa

 • prädikativ, imenski dio predikata

da se ne zbunimo – kada kažemo imenski ili imenički dio predikata, onda se misli na imenicu ili neku drugu vrstu riječi koja ima iste gramatičke osobine kao imenica. Ovdje je to pridjev.

Napomena: priloška upotreba i prilozi – nije isto u njemačkom i našem jeziku za poznavaoce gramatike; bavimo se njemačkom gramatikom.

nema%C4%8Dki pridevi 244x300 - Pridjevi

rund, pridev – okrugao

Der Ball ist rund. – Lopta je okrugla.

Važno: Ovakva upotreba pridjeva ide u kombiciji sa glagolom sein.

 • priloška, adverbial

Kada opisujemo glagol, akciju,  to je priloška upotreba pridjeva u  njemačkom jeziku.

laut, pridjev – glasno

Er lacht laut.

 1. Pridjevske deklinacije

Ovo je najvažnija lekcija (uz komparaciju) kada su pridjevi u pitanju. Pridjevske deklinacije su lekcije za nivo A2.

Pogledajte: Pridjevska deklinacija u njemačkom jeziku

Za sada ih samo objašnjavamo kao pojam.

Kada se pridjev koristi u atributivnoj funkciji, stoji ispred imenice i bliže je objašnjava, u tom slučaju se pridjev deklinira – mijenja po padežima.

Pridjevske deklinacije u njemačkom mogu biti: slaba, jaka i mješovita.

alt, pridjev – star

stara kuća – slaba, jaka i mješovita pridjevska deklinacija

das alte Haus

altes Haus

mein altes Haus

Kao što smo  već naveli, pridjevske deklinacije se uče na nivou A2.

Pročitajte: Wie + pridjevi= KOLIKO

Kada se pridjevi koriste predikativno i priloški – pridjevi se ne dekliniraju.

leicht, pridjev – lahak, lagan

Die Aufgabe ist leicht.

4. Komparacija pridjeva

Pridjevi se porede u njemačkom kao i u našem jeziku:

Pozitiv, komparativ, superlativ

Pogledajte: Adjektive-pridjevi

Važno: pridevi mogu da se porede u svim funkcijama u rečenici.