Rebell

 

Naučimo nove riječi:

der Rebell/die Rebellen

pobunjenik. buntovnik, ustanik

die Rebellin/die Rebellinnen

buntovnica, pobunjenica, ustanica

rebellieren

pobuniti se, buniti se, suprostavljati se, oprijeti se

die Rebellion/die Rebellionen

pobuna, buna, ustanak

rebellisch

buntovan