REDNI BROJEVI

Njemački redni brojevi tvore se tako da se glavnim brojevima doda sufiks – te (od broja 2 do 19), odnosno -ste (od broja 20 pa dalje).

Izuzeci su:

der erste           (prvi)

der dritte          (treći)

der siebte         (sedmi)

der achte          (osmi)

 

 

Važno je napomenuti da ispred njemačkih rednih brojeva gotovo uvijek stoji određeni član.

 

der, die, das  erste                                       prvi (prva, prvo)

der, die, das zweite                                     drugi

der, die, das elfte                                         jedanaesti

der, die,das zwanzigste                            dvadeseti

der, die, das zweiundzwanzigste         dvadeset drugi

der, die, das hunderste                             stoti

der, die, das tausendste                            hiljaditi

der, die, das millioniste                            milioniti

 

Njemački redni brojevi dekliniraju se kao pridjevi.