31445026 586530185055642 8880303823210414080 n - Redoslijed riječi u w -upitnim rečenicama  u sadašnjosti