Deutsch - Viel Spass
lihugizfu - Reflexivpronomen

Reflexivpronomen

Povratne zamjenice se odnose na subjekt i potvrđuju da se radnja u rečenici ne vrši na nekome drugome već isključivo na subjektu.

U njemačkom jeziku povratna zamjenica glasi sich i postoji samo u 3. licu jednine i množine.U svim ostalim oblicima dativa i akuzativa odgovarajućih zamjenica.

Dativ         Akkusativ

mir               mich

dir                dich

sich              sich

sich              sich

sich              sich

uns               uns

euch             euch

sich               sich

 

   Primjer:

       Ich freue mich. – Ja se radujem.

       Er schämt sich. – On se srami.

       Ich suche mir eine Wohnung. – Tražim stan.

ali:

Ich wasche mich. – Ja se perem.

Du rasierst dich. – Ti se briješ.

F23G4234 284x300 - Reflexivpronomen