Riječi i izrazi + izgovor (1 minut svaki dan)

 

Warum nicht? – Zašto ne?

Wo steht…? – Gdje se nalazi …?

immer noch – Još uvijek.

nett – prijatan

Er weiß alles. – On zna sve.

Ich arbeite wieder. – Ponovo radim.

Wo denn? – Gdje to?

Bitte, nicht! – Ne. molim!

Wirklich nicht. – Zašto ne?

Komm! – Dođi!

Zeig mal! – Pokaži!

leer – prazan