Slaba pridjevska deklinacija u njemačkom jeziku, tabela, objašnjenja

Slaba pridjevska deklinacija u njemačkom jeziku, tabela, objašnjenja

slaba 264x300 - Slaba pridjevska deklinacija u njemačkom jeziku, tabela, objašnjenja

Slaba pridjevska deklinacija – pojam i definicija

Ispred imenica često stoji neki pridjev. Pošto imenicu moramo da mijenjamo po padežima u zavisnosti  od zadatka koji ta imenica ima u rečenici,  logično je da i pridjev mora da se mijenja po padežima.

Postoje razne kombincije: pridjev+ imenica, član + pridjev+ imenica, …

U zavisnosti od toga o kojoj se kombinaciji radi u nemačkom jeziku imamo 3 vrste pridjevskih deklinacija:

 1. Slaba pridjevska deklinacija
 2. Jaka pridjevska deklinacija
 3. Mešovita pridjevska deklinacija

Pogledaj: Tabela; slaba,mješovita i jaka pridjevska deklinacija

Slaba pridjevska deklinacija u njemačkom = der, die, das + pridev + imenica

 

Pravilo: ako se ispred kombinacije pridjev+imenica nađe određeni član ili neka srodna riječ, vidi listu dole, takva deklinacija pridjeva se zove slaba.

Zašto se zove slaba deklinacija pridjeva?

Zato što pridjev u svim rodovima, padežima, jednini i množini dobija samo 2 nastavka :

-e, – en

Tabela

Kasus Singular
Maskulinum Femininum Neutrum
N
G
D
A
der alte Mann
des alten Mannes
dem alten Mann
den alten Mann
die alte Frau
der  alten  Frau
der alten Frau
die alte Frau
das alte Haus
des alten Hauses
dem alten Haus
das alte Haus
Kasus Plural
Maskulinum Femininum Neutrum
N
G
D
A
die alten Männer
der alten Männer
den alten Männern
die alten Männer
die alten Frauen
der alten Frauen
den alten Frauen
die alten Frauen
die alten Häuser
der alten Häuser
den alten Häusern
die alten Häuser

 

Slabu deklinaciju pridjeva u njemačkom je najlakše zapamtiti i naučiti.

Naravno uslov je da smo dobro naučili:

promenu određenog člana po padežima, rodovima, jedninu i množinu.

Ne smijemo nikako zaboraviti da dodajemo padežne nastavke na imenicu, gdje je potrebno; genitiv muškog i srednjeg roda jednine i nastavke za imenice u množini, kao i – (e)n nastavak za dativ množine.

kuca - Slaba pridjevska deklinacija u njemačkom jeziku, tabela, objašnjenja

Sam pridjev, kao što je navedeno u tabeli dobija nastavke:

 • e u nominativu jednine sva tri roda i akuzativu jednine ženskog i srednjeg roda

 • en u svim ostalim slučajevima

Znači pridjev baš i ne mijenja mnogo svoj oblik, možemo reći slabo ga mijenja – zato se ova deklinacija pridjeva u njemačkom zove slaba.

Sem određenog člana der, die ,das, slaba deklinacija pridjeva je i poslije:

 • dieser
 • derjenige
 • derselbe
 • jeder
 • jener
 • mancher
 • solcher
 • welcher
 • alle- (najčešće množina)

Pročitaj: DEKLINACIJA PRIDJEVA IZA NEODREĐENOG ČLANA, POSVOJNE ZAMJENICE I KEIN

Izvor: nemačkiabc.com