Deutsch - Viel Spass
8 1 - stvaratiti, napraviti

stvaratiti, napraviti

Glagol stvarati na njemačkom jeziku ćemo prevesti s schaffen.

 

Konjugacija od schaffen:

 

Prezent: ich schaffe

Preterit: ich schuf

Perfekt: ich habe geschaffen.

 

Pomoćni glagol: haben

 

Imenica: das Schaffen značenje stvaranje. stvaralaštvo, tvorenje, uspostavljanje

 

Primjeri:

 

sich Freunde schaffen – stvoriti sebi prijatelje

Ordnung schaffen – napraviti rad

ein Arbeit schaffen -napraviti posao

Arbeitsplätze schaffen – napraviti radna mjesta