WȌRTER (1)

berichten  – izvijestiti, javiti, obavijestiti

der Bericht/-e – izvještaj

bestellen – naručiti

die Bestellung/-en – narudžba

dabei – pri tome, uz to

erleben – proživjeti, doživjeti

das Erleben – proživljavanje

die Menge/-n – količina, gomila, skupina, mnoštvo

ob – da li

lügen – lagati

fehlen – nedostajati, faliti, pogriješiti

das Fehlen – nedostajanje, izostanak, izostatak

folgen – pratiti, slijediti

folgend – sljedeći, idući

erfahren – saznati, iskusiti

die Erfahrung/-en – iskustvo

ausbilden – školovati, obrazovati

die Ausbildung/-en – obrazovanje

der  Traum/Träume – san

träumen – sanjati

das Träumen – sanjanje, maštanje