Njemačke imenice,rodovi,jednina i množina

nemacke imenice i rodovi slika - Njemačke imenice,rodovi,jednina i množina

NJEMAČKE IMENICE, rodovi

Prva stvar koju moramo da zapamtimo je da se rod njemačke imenice određuje upotrebom člana ili neke druge odgovarajuće vrste riječi (o tome kasnije u toku učenja).

Svaka njemačka imenica ima rod – Genus:

  • der – muški rod
  • die – ženski rod
  • das – srednji rad

Rod može da bude:

 gramatički rod , das grammatische Geschlecht (Genus)
– prirodni rod, das natürliche Geschlecht (Genus)

Gramatički rod njemačkih imenica

Gramatički rod imenica u njemačkom jeziku je ono što izluđuje i nervira većinu prilikom učenja njemačkog jezika.

Kako se određuje kog roda je imenica u njemačkom jeziku, da li postoji pravilo?

Da, postoji i ono glasi:

Pravilo glasi – nema pravila!

Kod velikog broja imenica, rod ne podliježe nikakvom pravilu i mora se učiti kao sastavni dio imenice.

Manji broj imenica podliježe nekom pravilu i to ćemo objasniti u nekom drugom tekstu, na ovom ili nekom višem nivou učenja. 🙂
Pri tom se stalno gubi iz vida da i naš jezik ima slična pravila kada su imenice u pitanju-većina imenica ima gramatički rod (muški, ženski i srednji) i  strancima je isto tako teško da uče naše imenice.

Uzećemo za primjer pribor za jelo, nema nikakvog logičnog smisla za određivanje roda ni u našem ni u njemačkom jeziku, sve je stvar navike i upotrebe:

das Messer, srednji rod je taj nož, muški rod u našem jeziku

der Löffel, muški rod je ta kašika, ženski rod

die Gabel ženski rod, ta viljuška je i kod nas ženski rod.

Pročitaj:Šta je Zertigfikat Deutsch

Prirodni rod imenica – prečice u učenju

Ovo je ipak manji broj imenica, ali šta je tu je.

Tu spadaju imenice, koje su, po prirodi stvari, nosioci polnih obilježja. Prirodni rod ima samo 2 oblika za razliku od gramatičkog koji ima 3. Kao i u prirodi imamo samo muški i ženski rod.

  1.  Imenice koje označavaju porodične, rodbinske odnose ili jednom rečju srodstvo:

der Vater – die Mutter
der Onkel – die Tante

2. Zanimanja tj. profesije

der Lehrer – die Lehrerin

3. Životinje – der Hahn, petao – die Henne, kokoška

Njemačke imenice i broj, jednina i množina – Numerus

U njemačkom postoje i 2 broja ili

– Singular, Einheit, Einzahl – jednina
– Plural, Vielheit, Mehrzahl – množina

Sve njemačke imenice u množine su istog roda i koriste određeni član die.

Množina u njemačkom jeziku se gradi na više načina:

– dodavanjem nastavka za množinu der Hund – die Hunde
– ubacivanjem Umlauta die Mutter – die Mütter
– kombinacijom nastavka i Umaluta – die Hand – die Hände
– bez nastavka der Lehrer – die Lehrer

Pročitaj:- ČLAN

ODREĐENI I NEODREĐENI ČLAN

 

By admin