Određeni član -lična zamjenica

Njemački određeni član lična zamjenica – imenica sa određenim članom i lična zamjenica

nemacki 300x219 - Određeni član -lična zamjenica

U njemačkom jeziku, kao i u našem ne moramo stalno da ponavljamo jednu te istu imenicu, možemo da je zamjenimo ličnom zamjenicom.

Der Tisch ist schön. Er kostet 100 Euro.

Sto je lijep. (On) košta 100 evra.

Die Lampe ist schön. Sie kostet 50 Euro.
Das Bett ist schön. Es kostet 200 Euro.
Tu je zaista sve jasno.

Cilj ovog teksta je da vam kroz tabele pokažemo  kako su oblici određenog člana po  rodovima, padežima, jednini i množini direktno povezani sa oblicima ličnih zamjenica trećeg lica jednine i množine.

To vam omogućava lakše pamćenje i učenje.

Pročitaj: Lične zamjenice u genitivu

 

Tebele, idemo redom:

Deklinacija ličnih zamenica – tablea br. 1

Nominativ Genitiv Dativ Akusativ
Jednina
1. lice ich meiner mir mich
2. lice du deiner dir dich
3. lice er
sie
es
seiner
ihrer
seiner
ihm
ihr
ihm
ihn
sie
es
Množina
1. lice wir unser uns uns
2. lice ihr euer euch euch
3. lice sie ihrer ihnen sie

 

Deklinacija određenog člana – tabela br. 2

Padež Muški Ženski Srednji Množina
Nominativ der die das die
Genitiv* des der des der
Dativ dem der dem den
Akuzativ den die das die

Genitiv je sa zvjezdicom, njega ćemo u daljem tekstu ignorisati pošto je veoma rijetka njegova upotreba u tematici kojom se bavimo u ovom tekstu.

Za našu temu, kako stoji na početki teksta, potrebni su nam oblici 3. lica jednine i množine.

Lične zamjenice – 3. lice jednine i množine – tabela br.3

Jednina Nominativ Dativ Akkusativ
3. lice er
sie
es
ihm
ihr
ihm
ihn
sie
es
Množina Nominativ Dativ Akkusativ
3. lice sie ihnen sie

 

lampa - Određeni član -lična zamjenica

Kada spojimo tabelu 2 i 3 vidimo logiku zamjene imenica sa određenim članom – ličnom zamjenicom.

Obratite pažnju na boldovana i podvučena slova – oblik lične zamjenice prati oblik određenog člana u rodu, padežu i broju.

 

Zamjena imenica sa određenim članom ličnom zamjenicom – tabela

Padež Muški Ženski Srednji Množina
Nom der – er die – sie das – es die – sie
Dat dem – ihm der – ihr dem – ihm den – ihnen
Akk den – ihn die – sie das – es die – sie

 

Pročitaj: Njemačke prisvojne zamjenice 

( Kada kliknete na njemačke prisvojne zamjenice i otvori vam se link, na koju god prisvojnu zamjenicu kliknete u oblačiću će vam se pojaviti prevod).