Ja – nein Fragen – pitanja bez upitne riječi

SPIELE - Ja – nein Fragen – pitanja bez upitne riječi

Ja – nein Fragen – pitanja bez upitne riječi

U današnjoj lekciji Lukas nam predstavlja lične zamjenice u jednini, zajedno sa odgovarajućom promjenom glagola u prezentu – ovdje.
Za dodatne informacije o prezentu pogledaj ovdje.

Druga tema koja se nameće u ovoj lekciji je postavljanje pitanja, tačnije jedna vrsta pitanja, koja se u njemačkom jeziku naziva da-ne pitanja.

To su ustvari pitanja, na koja moramo da damo odgovor da ili ne. U našem jeziku to su pitanja koja postavljamo sa da li ili inverzijom, postavljanjem glagola na prvo mjesto + rečca li:

1.- Da li učiš njemački?

2.- Učiš li njemački?

U njemačkom jeziku, jedina opcija za postavljanje ovakve vrste pitanja je pod brojem 2= inverzija, obrnut red riječi, glagol na prvom mjestu.

Za više informacija o postavljanju pitanja sa upitnom riječi, pogledajte  ovaj post.

Ne bih ja tu puno pričala, bolje da dam dam reč Lukasu.

ich – ja, du – ti , er – on, sie – ona i es -ono

spiel –e (igra-m)
Ich spiele. Ja (se) igram)
spiel –st (igra-š)
Du spielst. Ti (se) igraš
spiel –t Igra-
Er spielt. On (se) igra

spiel –(igra)
Sie spielt. Ona (se) igra

spiel –t (igra)
Es spielt. Ono (se) igra

 

Frage (pitanje): Spiele ich? – Da li se igram?
Antwort (odgovor): Ja, ich spiele. – Da, igram se

Spielst du? – Da li se ti igraš?
Ja, du spielst. – Da, ti se igraš.

Spielt er? – Da li se on igra?
Ja, er spielt.- Da, on se igra.

Spielt sie? – Da li se ona igra?
Ja, sie spielt. – Da, ona se igra.

Und spielt es auch (takođe)?Da li se i ono (npr. dijete) igra?
Ja, es spielt auch. – Da, ono se takođe igra.

ztuvz - Ja – nein Fragen – pitanja bez upitne riječi

PROČITAJ : SVE ZA A1 NIVO NA JEDNOM MJESTU

By admin