Njemački glagoli sa akuzativom; glagoli koji traže akuzativ: haben , sehen , suchen

akuzativ - Njemački glagoli sa akuzativom; glagoli koji traže akuzativ: haben , sehen , suchen

Njemački glagoli – akuzativ

akuzativ 300x212 - Njemački glagoli sa akuzativom; glagoli koji traže akuzativ: haben , sehen , suchen

Njemački glagoli sa akuzativom

Na početku učenja njemačkog jezika i upoznavanja sa njemačkim glagolima potrebno je da uočimo jednu zanimljivost:

Postoje puno paralela u njemačkoj i našoj gramatici.

Pošto je naša gramatika poznata kao veoma teška i komplikovana za učenje, taj podatak nam na prvi pogled ne izgleda sjajno.

S druge strane gledano, ako ne učimo napamet već pokušavamo da razumijemo kako funkcioniše njemački jezik – to i nije tako loše.

Dakle –  padeži i glagoli, odnosno njemački glagoli akuzativ

Akuzativ nam je poznat padež.

Koga ili šta vidim?

Wen? – koga

Was? – šta

Vidim Milenu, knjigu, Marka, telefon, …

To su oblici akuzativa.

Znači naš glagol vidjeti zahtijeva imenicu u akuzativu.

Grupa glagola koji traže da imenica bude u akuzativu su prijelazni glagoli –  Transitive Verben a imenica/zamenica, objekat u akuzativu je Akkusativobjekt.

Pročitaj: Upotreba člana

Prelazni glagoli bukvalno znače da radnja sa subjekta, na neki način prelazi, nastavlja se na objektu.

Druga važna grupa su neprijelazni glagoli, to je nije tema ovog teksta.

Šta je zajedničko glagolima iz ove grupe – prelazni glagoli:

1. Prelazni glagoli grade perfekat sa pomoćnim glagolom haben.

2. Samo prelazni glagoli grade pravi  pasiv.

Du wirfst den Ball.

Du – subjekat, zamjenica u nominativu

wirfst, werfen – glagol, baciti – prjelazni glagol

Ista situcija je i u našem jeziku, ja bacam – koga, ili šta, akuzativ

den Ball, der Ball – lopta; den Ball akuzativ

Pročitaj: Prezent pomoćnih glagola

A  u pasivu,  pasiv se uči na višim nivoima, ovo je samo primjer da shvatite prjelazne glagole, rečenica izgleda ovako:

Der Ball wird von dir geworfen. Lopta je bačena ( od strane tebe, loše zvuči ali njemački voli pasiv)

Njemački glagoli sa akuzativom

Iz ove grupe glagola najprije morate obratiti pažnju na sljedeće glagole:

haben, imati posjedovati

Glagol haben uvek traži dopunu, odnosno objekat u akuzativu:

Ich habe einen Freund.

pri 217x300 - Njemački glagoli sa akuzativom; glagoli koji traže akuzativ: haben , sehen , suchen

sehen, vidjeti

Er hat fast  die ganze Welt gesehen.

Diesen Film musst du sehen.

nemacki glagoli akuzativ - Njemački glagoli sa akuzativom; glagoli koji traže akuzativ: haben , sehen , suchen

suchen,  tražiti

Ich suche   eine neue Wohnung/einen neuen Job.

Listu glagola koji traže objekat u akuzativu pogledajte ovdje:  njemački glagoli akuzativ i dativ – lista

 

By admin