Perfekat sa glagolom “haben”

cztvguh - Perfekat sa glagolom “haben”Du hast gespielt. Er hat getanzt. Wir haben gebastelt. Ihr habt geantwortet. Sie haben gefragt.

Njemački perfekat sa haben pomoćnim glagolom

Glagoli koji grade perfekat sa haben i predstavljaju većinu glagola u njemačkom jeziku se mogu grupisati na više načina, mi ćemo ovako:

 1. Svi prijelazni glagoli

To su glagoli koji imaju objekat u akuzativu.

Er hat ein Buch gelesen.

On je pročitao šta?- objekat u akuzativu u njemačkom a i u našem jeziku.

Knjiga je ta koja trpi radnju, radnja prelazi na nju – knjiga je pročitana (ovo je već pasiv, prelazni glagoli su oni glagoli koji mogu da  grade pasiv)

 1. Svi povratni glagoli

To su glagoli u kojima se radnja vraća na vršioca radnje.

Ich wasche mich.

Bitte beeile dich!

Pročitaj: Povratni glagoli

cztvguh - Perfekat sa glagolom “haben”

 1. Modalni glagoli kada se koriste u svom značenju

Važno: ovo nije tako česta upotreba modalnih glagola. Ipak moramo je navesti.

Ich habe das nicht gewollt. Ja  to nisam htela.

 1. Bezlični glagoli

To su glagoli koji se kombinuju sa zamjenicom es; recimo oni koji opisuju vremenske prilike.

Es hat geschneit. Napadao je snijeg.

 1. Glagoli koji se završavaju sufiksom – ieren

  fotogtafieren

  Ich habe fotgrafiert.

  Ovo je definicija koja se koristi u gramatikama a suštini ne znači baš puno. Kada vježbate perfekt pojaviće se glagoli kao što je:

  arbeiten – raditi

  Ako pogledamo sve opisane grupe glagola koji perfekat grade sa haben – ovog glagola nema.

  6. Neprijelazni glagoli koji izražavaju stanje

  Ovo je definicija koja se koristi u gramatikama a suštini ne znači baš puno. Kada vježbate perfekt pojaviće se glalgoli kao što je:

  arbeiten – raditi

  Ako pogledamo sve opisane grupe glagola koji perfekat grade sa haben – ovog glagola nema.

Onda provjeramo  listu glagola koji prave perfekat sa sein – ovdje .

Nepralazni glagoli kretanja i promene stanja kao i posebna lista – nema ga ni tu.

Znači moramo da se vratimo na ono gramatičko pravilo:

Neprijelazni glagoli koji izražavaju stanje uz dodatak da nisu na našem spisku glagola koji grade perfekata sa sein, grade perfekat sa haben.

Bez brige, uz svaki glagol, koji god metod ili udžbenik da koristite, u rečenicama na kraju knjige, naznačeno je sa kojim glagolom se gradi perfekat.

Ali u životu nemamo knjigu i riječnik stalno uz sebe, ponešto moramo i da zapamtimo .

Evo još jedne tabele, koja može da vam bude korisna.

Tabela participa sa nastavcima  -t   i – en

haben Partizip …- t Particip… -en
slabi –pravilni machen Er hat gemacht
jaki schreiben Er hat geschrieben
razdvojni prefiks aufräumen Er hat aufgeräumt
anrufen Er hat angerufen
– ieren telefonieren Er hat telefoniert

 

By admin