glagoli + dativ; glagoli koji traže dativ: helfen, danken, gefallen,…

nemacki glakoli sa dativom primeri - glagoli + dativ; glagoli koji traže dativ: helfen, danken, gefallen,…

Njemački glagoli sa dativom

nemacki glakoli sa dativom primeri 242x300 - glagoli + dativ; glagoli koji traže dativ: helfen, danken, gefallen,…

Njemački glagoli sa dativom – nivo učenja A1

Na početnom nivou učenja njemačkog jezika A1 potrebno je obratiti pažnju na određene glagole u njemačkom jeziku i zapamtiti ih.

To su glagoli:

njemački glagoli sa dativom

– danken
– gefallen
– gehören
– helfen

U ovu grupu glagola spadaju i drugi glagoli na koje ćete naići kako napredujete sa učenjem njemačkog jezika.

To su, npr.:

– begegnen, folgen, passen, schaden, …

Za sve navedene glagole važno je da zapamtimo sljedeće pravilo:

Dativska dopuna njemačkih glagola (die Dativergänzung)

Kada koristimo glagole iz ove grupe pamtimo da uz njih uvijek koristimo imenicu, zamjenicu u dativu!

Da pogledamo primjere:

  1. danken, zahvaliti, zahvaljivati (nekome), pravilan/slab glagol.

Pročitaj: Promjena glagola- danken

 Primjer upotrebe:

Sie dankt ihrem Bruder.

nema%C4%8Dki glagoli sa dativom - glagoli + dativ; glagoli koji traže dativ: helfen, danken, gefallen,…

  2. gefallen –sviđati, dopadati (se) nekome, jak/nepravilan glagol

Pročitaj: promjena glagola gefallen – ovdje.

 Primjer upotrebe:

Das gefällt mir.

3. gehören – pripadati nekome, slab/pravilan glagol

Pročitaj: konjugacija glagola – gehören

 Primjer upotrebe:

Wem gehören die Bücher?

Die Bücher gehören mir.

4. helfen – pomoći nekome, jak/nepravilan glagol

Pročitaj: konjugacija glagola helfen – ovdje.

Primjer upotrebe:

Er hilft dir sicherlich gerne.

Napomena – važno:

navedeni glagoli i njihova upotreba sa dativom nisu teški za pamćenje, u našem jeziku se istovetno koriste – sa dativom!!!

 

By admin