Negacija sa KEIN i NICHT

Negacija sa KEIN i NICHT

Obično imenice negiramo sa kein, a glagole i pridjeve sa nicht.
Kein uglavnom koristimo kada koristimo neodređene ili nulte članove uz imenicu.
Npr.
1). Ich trinke einen Saft.Ja pijem (jedan) sok. Kada to želimo da negiramo kažemo : Ich trinke keinen Saft.Ja ne pijem sok.
2). Ich habe Geld. Ja imam novca. Znači ne znamo koliko imamo novca, možda nije ni bitno, zato koristimo nulti član za neodređenu količinu. Ako hoćemo to da negiramo onda kažemo – Ich habe kein Geld.Ja nemam novca.
Kada želimo da negiramo samo glagol u rečenici kao npr. Ich esse.Ja jedem, stavimo samo negaciju iza esse i biće Ich esse nicht.Ja ne jedem.
Kada zelimo da negiramo glagol sa određenim članom npr. Ich kaufe das Auto.Ja kupujem auto. -kažemo Ich kaufe das Auto nicht.Ja ne kupujem auto.
Znači kada imamo nicht na kraju negiramo sve u rečenici.
Kada imamo rečenice sa modalnim glagolima, rečenice u perfektu ili rečenice gdje imamo glagol sa odvojivim prefiksom onda je malo drugačije.
Npr. Ich kann heute arbeiten. Ja mogu danas raditi. Ich kann heute nicht arbeiten.Ja ne mogu danas raditi.
-Znaci nicht ide ispred infinitiva na kraju, znači pred sami kraj.
Kad imamo rečenicu u perfektu npr. Ich habe deine Schlüssel gesehen. Ja sam vidio tvoje ključeve.
Negaciju nicht ćemo staviti pred sami kraj odnosno prije participa – Ich habe deine Schlüssel nict gesehen.Ja nisam vidio tvoje ključeve.
Kada imamo glagol sa odvojivim prefiksom npr. Er ruft seine mutter an.On poziva svoju majku. – nicht ce doći pred kraj odnosno ispred odvojivog prefiksa.Er ruft seine Mutter nicht an.On ne poziva svoju majku.
Kada želimo da negiramo pridjeve nicht stavljamo ispred pridjeva koji želimo da negiramo. npr. Heute ist das Wetter schön.Danas je lijepo vrijeme.Heute ist das Wetter nicht schön. Danas vrijeme nije lijepo.
Ukoliko imamo vremenske podatke ili možda neke fraze sa prijedlozima onda ćemo nicht staviti ispred onoga što želimo da negiramo. Npr. Ich gehe um 20 Uhr ins Kino.Ja u 20 sati idem u bioskop.
Kada bi sad htjeli negirati to vrijeme odnosno tih 20 časova rekli bi – Ich gehe nicht um 20 Uhr ins Kino.
Znači, neću ići u 20 sati u bioskop, ali što ne znači da neću ići uopšte u bioskop.
Kada nicht stavimo ispred tog Kino u rečenici onda ćemo negirat činjenicu da taj dan idemo u biskop
Znači ne idemo nikako u bioskop taj dan i glasilo bi – Ich gehe um 20 Uhr nicht ins Kino.