Njemački bezlični glagoli

Njemački bezlični glagoli + zamjenica es Njemački bezlični glagoli su veoma slični našim glagolima zbivanja. Da se podsjetimo : U našem jeziku glagoli se dijele na 3 grupe glagola: radnje…