Sličnost – Ähnlichkeit

nein - ne , nije der Neid - zavist neiden - zavidjeti neidisch - zavidan das Herz - srce der Herd - šporet haben - imati heben - dizati, dignuti,…

Negacija sa KEIN i NICHT

Negacija sa KEIN i NICHT Obično imenice negiramo sa kein, a glagole i pridjeve sa nicht. Kein uglavnom koristimo kada koristimo neodređene ili nulte članove uz imenicu. Npr. 1). Ich…