Prefiksi imenice – njemački jezik

sunce - Prefiksi imenice – njemački jezik

sunce 300x300 - Prefiksi imenice – njemački jezik

Prefiksi imenice – kako se grade njemačke imenice sa prefiksima

Najvažniji prefiksi za građenje njemačkih imenica

Ovaj tekst može da zvuči gramatički suvoparno. Bez obzira na to moramo pokušati da shvatimo temu teksta, pa bi zamolili da se čita sve – redom.

Zato počinjemo sa našim jezikom.

Postoji više načina kako se grade imenice.

Šta je to prefiks?

Prefiks, nem. Präfix ,  lat. praefixum = učvrstiti ispred

Kao što možemo da vidimo kada prevedemo latinski naziv to je nešto što:

pre = napred

fix = fiksiramo, učvrstimo

Da vidimo najprije primjere iz našeg jezika:

 • anti +talenat

Imenica je talenat; ispred nje smo dodali, fiksirali riječ anti – (prefiks) i dobili imenicu novog značenja

Pročitaj: Njemački građenje imenica, imenica +imenica

 • međuvrijeme

Imenica je vrijeme; ispred je prefiks među –…

Još primjera:

kontra + špijunaža

ne + briga

po + govor

protiv + usluga

Definicija sa primjerom:

Prefiks (nem. das Präfix) je slog  (može ponekad biti i samo jedan glas/slovo) često bez samostalnog značenja;

Dodaje se ispred imenice (glagola, prideva) da bi se promijenilo ili dopunilo osnovno značenje riječi.

Primjer:

Briga je imenica, ima veoma pozitivno značenje.

Ako dodamo ispred ne – dobićemo novu imenicu, potpuno novog značenja, u ovom slučaju potpuno suprotnog.

nebriga

Prefiksi  imenice – njemački jezik

Isti slučaj je u njemačkom jeziku.

Prefiksi koji se najčešće  koriste sa građenje imenica u njemačkom jeziku su:

 1. Anti –
 2. Be –
 3. Dis –
 4. Er –
 5. Ex –
 6. Ge –
 7. Gegen –
 8. Haupt –
 9. Miss –
 10. Mit –
 11. Nach –
 12. Un –
 13. Ur –
 14. Vor –

pecivo 300x162 - Prefiksi imenice – njemački jezik

Primjeri njemačkih imenica sa prefiksima:

 1. Antialkoholiker  – antialkoholičar

Prefiks anti – ima isto značenje u našem i njemačkom jeziku; znači protiv

2. Beruf – zanimanje, zvanje

Pročitaj: be – Prefix

3. Disharmonie –  neslaganje, disharmonija

Dis- kao prefiks daje negaciju osnovnom značenju imenica

Harmonie – slaganje, harmonija; imenica je negirana prefiksom dis –

4. Erfolg – uspjeh

Er – obično dodaje značenje postizanja, dostizanja nečega

5 . Exminister –  bivši mistar

Ex- u kombinaciji sa imenicama označava da neka osoba nema onaj status koji je imala, da više nije ono što je bila.

Pročitaj: Pridjevi

6. Gebäck – pecivo

Ovaj prefiks obično daje zbirne imeniceGebirge, Gebrüder

7. Gegengift – protivotrov

Ovaj prefiks ima značenje suprotnost, nasuprot u odnosu na značenje osnovne imenice

8. Hauptstadt – glavni grad

Haupt – kao prefiks određuje nekoga ili nešto što je glavno, vodeće.

9. Misstrauen – nepovjerenje, nepouzdanje

Označava da je nešto pogrešno, da nečega nema, nedostaje, nije dobro ili nije sprovedeno; miss – negiranje u svakom slučaju.

10. Mitarbeiter – saradnik

Prefiks mit- nam govori o nečemu što ide jedno sa drugim u pozitivnom kontekstu.

11. Nachmittag – posle podne

Vormittag –  vormittags

Prefiks nach – ima značenje poslije, ono što slijedi

12. Unsinn – besmisao, ludost

Ovo je prefiks koji negira smisao imenice

ur 300x293 - Prefiksi imenice – njemački jezik

13. Urwald – prašuma

Prefiks ur – ima značenje našeg pra -; nešto što se desilo u davnoj prošlosti

14. Vormittag – pre podne

Suprotno značenje od prefiksa nach; prefiks vor – nešto što ide, dešava se prije, ranije od značenja same imenice

Posebna tema su prefiksi za građenje glagola i pridjeva u njemačkom jeziku.

By admin