– Šta je sve potrebno od gradiva da položim A1 nivo- GRAMATIKA

Njemački A1 gramatika

Postoje razne škole, metode, udžbenici za učenje njemačkog jezika.  Sve  je dovoljno dobro da pruži informacije o svemu što je potrebno da se savlada određeni nivo znanja njemačkog jezika.

Svaki od tih udžbenika i knjiga ima neki svoj specifični sistem kreiranja lekcija, kao i rasporeda istih. To zaista nije bitno za vas koji učite njemački jezik. Bitno je da sve te metode i udžbenici imaju nešto zajedničko a to je nivo znanja koji je potrebano obraditi da bi se savladao njemački jezik i uspješno položio ispit – njemački A1 nivo.

Namjerno ističem sljedeće: na autorima je da obrade i prezentuju sve što je potrebno za određeni nivo znanja a da li ćete vi to naučiti – e pa to je u vašim rukama, koliko para toliko muzike kaže naš narod. Koliko učite i trudite se, toliko ćete i naučiti.

Konkretno u tekstu slijedi lista gramatike koju je potrebno savladati na nivou A1 učenja njemačkog jezika i to bez obzira da li je podijeljena  na 2 pod nivoa A1/1 i A1/2 ili ne. U različitim knjigama je  različit raspored lekcija – sve u svemu to nije bitno.

A1 nivo gramatika – lista

Imenice

Članovi